Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Νέο φόρο-σοκ στα ακίνητα από το 2013.Την επιβολή ενός ενιαίου φόρου κατοχής ακίνητης περιουσίας σε 5,6 εκατομμύρια φυσικά και 1 εκατομμύριο νομικά πρόσωπα με στόχο την είσπραξη εσόδων ύψους τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ κάθε χρόνο, από το 2013 και μετά, προβλέπουν τα σχέδια της κυβέρνησης για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Ο νέος αυτός ενιαίος φόρος θα αντικαταστήσει δύο ισχύοντες σήμερα φόρους ακινήτων: το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών, το οποίο επιβάλλεται μόνο στα κτίσματα, μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, ο οποίος επιβαρύνει κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα.

Γενίκευση…
Επιπλέον, όμως, ο νέος αυτός φόρος θα επιβάλλεται και σε ακίνητα που σήμερα φοροαπαλλάσσονται, όπως είναι οι αγροί, τα αγροτεμάχια και οι λοιπές εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών εκτάσεις γης. Στον ενιαίο φόρο ακίνητης περιουσίας θα υπάγονται ακόμη και οι εκτάσεις στις οποίες έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά συστήματα! Τα μόνα ακίνητα που θα απαλλάσσονται από το νέο ενιαίο φόρο ακινήτων θα είναι οι αγροτικές εκτάσεις, οι οποίες ανήκουν σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και καλλιεργούνται.

Το πλάνο
Αναλυτικά, το πλήρες σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

1 Επέκταση του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων σε όλες τις περιοχές που είναι ενταγμένες σε σχέδια πόλεων ή οικισμών. Σε όσες περιοχές εντός σχεδίων πόλεων οι φορολογητέες αξίες των ακινήτων προσδιορίζονται για τα μεν κτίσματα με βάση τις τιμές εκκίνησης ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομής ανά τ.μ. για τα δε οικόπεδα με βάση τις εκτιμήσεις των κατά τόπους ΔΟΥ, (λαμβανομένων υπόψη συγκριτικών στοιχείων για τις πραγματικές αγοραίες τιμές των γειτονικών ακινήτων), θα καθοριστούν αντικειμενικές αξίες (τιμές ζώνης ανά τ.μ.). Ουσιαστικά, σε όλες τις εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών περιοχές της χώρας θα ισχύει το σύστημα των τιμών ζώνης για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αξιών.

2 Κατάργηση του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών από την 1η-1-2013. Πρόκειται για το γνωστό, πλέον, τοις πάσι «χαράτσι Βενιζέλου», το οποίο επιβλήθηκε μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις κατοικίες και τα λοιπά κτίσματα που κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα, με πλήρη εξαίρεση μόνο για τα σπίτια στα οποία κατοικούν άνεργοι και οικονομικά εξαθλιωμένοι πολίτες. Επιβλήθηκε επίσης και στα ηλεκτροδοτούμενα κτίρια των περισσότερων επιχειρήσεων, με εξαίρεση μόνο για όσα έχουν γεωργική, κτηνοτροφική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Το Τέλος κυμαίνεται από 3 έως 20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας, ανάλογα με την τιμή ζώνης ανά τ.μ. που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου και τα έτη που έχουν παρέλθει από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας, δηλαδή την παλαιότητα του ακινήτου. Ειδικά για τους πολύτεκνους και τους αναπήρους που κατέχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και έχουν ιδιοκατοικούμενο κτίσμα σε περιοχή με τιμή ζώνης κάτω των 3.000 ευρώ το τ.μ. ισχύει μειωμένος συντελεστής ΕΕΤΗΔΕ 0,5 ευρώ ανά τ.μ. Στους πολύτεκνους η απαλλαγή αυτή χορηγείται εφόσον το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 30.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εσόδων που εισπράττονται ετησίως από το Δημόσιο μέσω της επιβολής του ΕΕΤΗΔΕ φθάνει τα 2,4 δισ. ευρώ!

3 Κατάργηση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας από την 1η-1-2013. Ο ΦΑΠ, ο οποίος -σημειωτέον- δεν έχει ακόμη εισπραχθεί ούτε για το 2010 ούτε για το 2011 ούτε για το 2012, επιβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Κλιμακώνεται από 0,1% έως και 2% ανάλογα με το συνολικό ποσό της φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε φορολογουμένου. Τα συνολικά έσοδα που εκτιμάται ότι αποδίδει ετησίως ο ΦΑΠ ανέρχονται σε 600 εκατ. ευρώ.

4 Αντικατάσταση των δύο καταργούμενων επιβαρύνσεων από έναν ενιαίο φόρο ή τέλος κατοχής ακίνητης περιουσίας. Στη θέση του ΕΕΤΗΔΕ και του ΦΑΠ, που θα καταργηθούν, θα καθιερωθεί το ΕΤΑΚ (Ενιαίο Τέλος Ακινήτων), το οποίο θα επιβάλλεται στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή θα προσδιορίζεται από το Περιουσιολόγιο. Από το ΕΤΑΚ θα εξαιρείται μόνο η αγροτική γη που ανήκει στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και καλλιεργείται. Δηλαδή ο νέος αυτός φόρος θα επεκταθεί και σε ακίνητα τα οποία σήμερα φοροαπαλλάσσονται, όπως οι αγροί, τα αγροτεμάχια, οι βοσκότοποι και οι λοιπές εδαφικές εκτάσεις εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών, που ανήκουν σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά δεν καλλιεργούνται, καθώς επίσης και όσες εκτός σχεδίου εκτάσεις ανήκουν σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτό σημαίνει ότι στο νέο αυτό φόρο θα υπάγονται και όλες οι εκτάσεις στις οποίες έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά συστήματα! Τα έσοδα που θα εξασφαλίζει το Δημόσιο κάθε χρόνο από την επιβολή του νέου αυτού φόρου θα πρέπει, κατά ρητή εντολή της Τρόικας, να ισούνται με 3 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή αποδίδουν κάθε χρόνο το ΕΕΤΗΔΕ (2,4 δισ. ευρώ) και ο ΦΑΠ (600 εκατ. ευρώ), που πρόκειται να καταργηθούν!
Γιώργος Παλαιτσάκης στον Ελεύθερο Τύπο