Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα αυθαίρετα.Τις επόμενες ημέρες θα ληφθούν από το υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) οι οριστικές αποφάσεις για το τι θα γίνει με τη διαδικασία της τακτοποίησης των αυθαιρέτων, αν δηλαδή θα δοθεί νέα παράταση και αν θα τροποποιηθεί ο νόμος ως προς το ύψος των προστίμων και τον τρόπο καταβολής τους.Η υφιστάμενη προθεσμία για την κατάθεση της σχετικής αίτησης λήγει την ερχόμενη Παρασκευή στις 14 Σεπτεμβρίου και μια νέα παράταση η οποία θεωρείται σχεδόν σίγουρη θα είναι η πέμπτη στη σειρά. ’λλωστε δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα, όπως και τα προσδοκώμενα έσοδα, υπολείπονται σημαντικά των αρχικών προβλέψεων.
Συγκεκριμένα, μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου είχαν κατατεθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (TEE) 415.001 αιτήσεις για τακτοποίηση αυθαιρέτων. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 2 εκατ. αυθαίρετες κατασκευές. Τα έσοδα του Δημοσίου από τον παραπάνω αριθμό αιτήσεων είναι συνολικά 635,4 εκατ. ευρώ (205,2 εκατ. ευρώ από το παράβολο και 430,2 εκατ. από το ειδικό πρόστιμο) με την προσδοκία, εφόσον εισπραχθούν όλες οι δόσεις, να φθάσουν τα 2 δισ. ευρώ.
Αναφορικά με τις πιθανές αλλαγές στο ύψος των προστίμων και στον αριθμό των δόσεων, πληροφορίες αναφέρουν πως σήμερα θα πραγματοποιηθεί μια σχετική με το όλο θέμα σύσκεψη των στελεχών του ΥΠΕΚΑ, αν και αρμόδιοι παράγοντες λέγουν πως δεν είναι σίγουρο ότι θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Στο τραπέζι της συζήτησης έχουν τεθεί διάφορες προτάσεις όπως το να καθοριστούν τα πρόστιμα με βάση εισοδηματικά κριτήρια ή να μειωθούν περαιτέρω για ορισμένες κατηγορίες πολιτών, ωστόσο δεν υπάρχει επίσημη ένδειξη για το αν η σημερινή ηγεσία κινείται προς μια τέτοια κατεύθυνση.
www.buldnet.gr