Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Πόσο κουρεύτηκαν τα ακίνητα.Κατά 38,1% μειώθηκαν από το 2008 (µέσο επίπεδο) έως το τελευταίο τρίµηνο του 2014 οι τιµές των διαμερισμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, τόσο οι ζητούμενες τιμές όσο και οι τιμές στις οποίες γίνονται οι αγοραπωλησίες έχουν υποχωρήσει, κατά το ίδιο διάστημα, σε ποσοστό που αγγίζει το 60%. Ταυτόχρονα, κατά από το πρώτο εξάμηνο του 2010 έως το πρώτο εξάμηνο του 2014, συνολικά η πτώση των τιµών των καταστηµάτων υψηλών προδιαγραφών ανήλθε κατά µέσο όρο σε 28,8% για το σύνολο της χώρας. Αναλυτικά, σωρευτικά από το 2008 (µέσο επίπεδο) έως το τελευταίο τρίµηνο του 2014 οι τιµές των διαµερισµάτων µειώθηκαν κατά 38,1% µε βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα (Αθήνα: -40,4%, Θεσσαλονίκη: -42,4%). Ωστόσο, η µείωση είναι μεγαλύτερη βάσει των στοιχείων που συγκεντρώνονται από τα κτηµατοµεσιτικά γραφεία. Στη δυσκολία ανάκαµψης της αγοράς έχουν συµβάλει, εκτός των άλλων, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας, οι περιορισµοί από την πλευρά της χρηµατοδότησης, η µείωση των επενδύσεων για την κατασκευή νέων κατοικιών και οι δυσκολίες που προκύπτουν από το µεταβαλλόµενο φορολογικό πλαίσιο (εφαρµογή φόρου υπεραξίας, αναπροσαρµογή αντικειµενικών αξιών κ.ά.). Επιπλέον, οι πρώτες ενδείξεις σταθεροποίησης της αγοράς ακινήτων που καταγράφονται από τους τελευταίους µήνες του 2013 και µετά, ως αποτέλεσµα της βελτίωσης του οικονοµικού κλίµατος και των προσδοκιών, φαίνεται να επηρεάστηκαν αρνητικά προς το τέλος του 2014 από την αυξηµένη αβεβαιότητα λόγω των πολιτικών εξελίξεων.