Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Ενα χρόνο υπομονή.
Η μέση περίοδος αναμονής έως τη διάθεση των προσφερόμενων προς πώληση κατοικιών (από την ημέρα που τέθηκαν προς πώληση) εκτιμάται ότι έφθασε στο ένα έτος στους πρώτους μήνες του 2014, έναντι πέντε μήνες το 2009 (εκτιμήσεις υπηρεσιών της Τραπέζης της Ελλάδος). Επίσης, εκτιμάται τώρα ότι η έκπτωση επί της αρχικής τιμής ήταν κατά μέσο όρο περί 25% στο πρώτο εξάμηνο του 2014, έναντι 12,6% που υπολογίσθηκε το 2009. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των συναλλαγών επί των οικιστικών ακινήτων, που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος, μειώθηκε σημαντικά και κατέληξε σε ακόμα πιο χαμηλό επίπεδο στο δεύτερο τρίμηνο του 2014 στις 3.003 συναλλαγές, από 4.008 το πρώτο τρίμηνο του 2014, έναντι 5.121 το δεύτερο τρίμηνο του 2013.

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των συναλλαγών στα οικιστικά ακίνητα μειώθηκε από το υψηλό των 148,1 χιλ. το 2007, στις 30,9 χιλ. το 2012 και 23,8 χιλ. το 2013 και οδεύοντας προς τις 15 χιλ. το 2014.