Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 100.000 ευρώ διαθέτει το 74% των ιδιοκτητών.Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών 4.123.258 ιδιοκτήτες ακινήτων, ή διαφορετικά το 74% του συνόλου, διαθέτουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας κάτω των 100.000 ευρώ. Η αξία των ακινήτων τους φθάνει τα 160,3 δισ. ευρώ.

Ωστόσο υπάρχουν 291.322 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θα πληρώσουν φέτος και συμπληρωματικό φόρο εκτός από τον ΕΝΦΙΑ καθώς η αντικειμενική αξία των ακινήτων τους είναι υψηλότερη από 300.000 ευρώ.

Ακίνητη περιουσία πάνω από 500.000 ευρώ φαίνεται ότι διαθέτουν 114.793 ιδιοκτήτες με την αξία των ακινήτων τους να ανέρχεται στα 105,3 δισ. ευρώ.

Επίσης, 27.198 είναι οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ και τέλος μόλις 492 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία άνω των 5 εκατ. ευρώ με την αξία των ακινήτων τους να ανέρχεται στα 4,1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ιδιοκτητών ακινήτων (κατοικιών και οικοπέδων εντός αντικειμενικού προσδιορισμού) ανέρχονται σε 5.569.336 με την αξία των ακινήτων τους φθάνει στα 520,49 δισ. ευρώ.