Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΤΟ 2011 - Αδειο 1 στα 3 σπίτια στην Ελλάδα - Ξενοίκιαστες 454 χιλιάδες κατοικίες.
Περισσότερες από 540 χιλιάδες κατοικίες στην Ελλάδα ήταν κενές το 2011, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Αν και οι συγκεκριμένοι αριθμοί ενδεχομένως να μην είναι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν σήμερα, εντούτοις είναι σίγουρο ότι θα αποτελέσουν τη βάση για να υπολογιστεί ποιοι δικαιούνται έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ μετά την απόφαση της κυβέρνησης για μειώσεις φόρου στα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

Αλλα το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια είναι κενά ενώ το 1/3 των σπιτιών στην Ελλάδα είναι μη κατοικούμενο, δείχνει ότι η κρίση έχει προκαλέσει μεγάλες ανατροπές στον τομέα της κατοικίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία το 1/3 των σπιτιών στην Ελλάδα εμφανίζεται ως μη κατοικούμενο (προφανώς περιλαμβάνονται και οι εξοχικές κατοικίες και τα σπίτια στο χωριό), και η χώρα μας διαθέτει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά σε κενά σπίτια στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Από τις χώρες της Ε.Ε. υψηλά ποσοστά κενών κατοικιών εμφανίζουν επίσης η Πορτογαλία με 31,9 %, η Μάλτα με 31,8%, η Βουλγαρία με 31,4% και η Κύπρος με 31,1%. Χαμηλά ποσοστά κενών κατοικιών εμφανίζουν η Πολωνία με 2,5 %, το Ηνωμένο Βασίλειο με 3,6 % και το Λουξεμβούργο με 7,2 %.


Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 35,3% των 6.384.533 κατοικιών που κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ στην τελευταία απογραφή, ήταν κενές. Από αυτές, 453.901 ήταν κενές προς ενοικίαση και άλλες 88.996 κενές προς πώληση. Περίπου 1.352.000 σπίτια δηλώθηκαν ως κενά επειδή λειτουργούν ως εξοχικά ή δευτερεύουσες κατοικίες.


Το ποσοστό των κενών κατοικιών (35,3%) είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ενωση:

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοικιών, 22,6%, κατασκευάστηκαν την περίοδο 1971- 1980. Μεταξύ 2001 και 2011 κατασκευάστηκαν 986.843 κατοικίες, ενώ στην απογραφή δηλώθηκαν και 163.759 σπίτια τα οποία κατασκευάστηκαν προ του 1919 από τα οποία κατοικούνταν τα 74.905 και ήταν προς ενοικίαση τα 4.623.


Επίσης, ποσοστό 44,7% του συνόλου των κατοικιών βρίσκεται σε πολυκατοικίες με τη συντριπτική πλειοψηφία τους ( 96,1% ) να είναι σε αστικά κέντρα. Από την απογραφή του 2011 προέκυψε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (73,2%) των κατοικούμενων κατοικιών είναι ιδιοκατοικούμενες ακολουθούμενο από ποσοστό 21,7% που είναι ενοικιαζόμενες ενώ το υπόλοιπο 5,1% συγκαταλέγεται σε άλλο τύπο κυριότητας, συμπεριλαμβανομένης και της συνεταιριστικής ιδιοκτησίας.

Από τα στοιχεία που αφορούν στην επιφάνεια (τετραγωνικά μέτρα) των κατοικούμενων κατοικιών του συνόλου της χώρας και των ατόμων που κατοικούν σε αυτές, προκύπτει ότι κατά μέσο όρο αντιστοιχούν 34,6 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο. Από τη μελέτη των σχετικών στοιχείων προκύπτει ότι ο μέσος αριθμός δωματίων ανά κατοικία είναι 3 δωμάτια.