Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Αδειες Δόμησης: νέα πτώση 10,7% το μήνα Ιούλιο.


Συρρίκνωθηκε για ακόμη ένα μήνα η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα τον Ιούνιο. Οι οικοδομικές άδειες μειώνονται κατά 10,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ):

Το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες άδειες δόμησης, ανήλθε σε 1.203 άδειες, που αντιστοιχούν σε 289,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.427,9 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 10,7% στον αριθμό των αδειών, αύξηση κατά 17,9% στην επιφάνεια και κατά 39,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Το μέγεθος ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 1.195 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 287,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.420,5 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 10,2% στον αριθμό των αδειών, αύξηση κατά 25,4% στην επιφάνεια και κατά 52,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Αντίστοιχα το μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 8 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 7,4 χιλιάδες m3 όγκου.

Κάμψη 20,6% στο α΄ εξάμηνο

Το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2014, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση κατά 20,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,8% στην επιφάνεια και κατά 1,5% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2013.

Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 20,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 8,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 1,4% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013.