Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Αυθαίρετα: Πότε συμψηφίζεται το πρόστιμο.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας υπογράφηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Περιβάλλοντος . Όπως αναφέρεται, η απόφαση αφορά κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν το 2003 καθώς και για λιθόκτιστα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν τις 28/07/2011. Αντίθετα, δεν εφαρμόζεται σε κτίρια οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει για αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους. Οι παρεμβάσεις μπορεί να αφορούν τόσο στο κέλυφος του κτιρίου, περιλαμβανομένων των ανοιγμάτων, όσο και στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης, ενώ για τον συμψηφισμό λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για αγορά υλικών - εξοπλισμού, καθώς και για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης - αποκομιδής, τοποθέτησης - εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων, κλπ, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης.