Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Τρέχουν οι ημερομηνίες για το Ε9.



Τις επόμενες μέρες οι φορολογούμενοι, οι οποίοι είχαν λάθη στο έντυπο Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου, τις διορθώσεις ώστε η εικόνα τους στο σύστημα να είναι η πραγματική. Εφόσον από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης προκύπτει επιστροφή φόρου άνω των 300 ευρώ ο φορολογούμενος θα υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια εφορία τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τον λόγο της υποβολής της δήλωσης αυτής. Στην περίπτωση που, μετά την υποβολή της πρώτης τροποποιητικής δήλωσης, υποβληθεί και νέα τροποποιητική δήλωση, μέχρι 30/11, θα διενεργείται σε κάθε περίπτωση νέα εκκαθάριση του φόρου έπειτα από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών αυτής, εφόσον προκύπτει μείωση του φόρου. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εκκαθάρισης των ανωτέρω περιπτώσεων μέσα στον Δεκέμβριο και εφόσον παρουσιασθούν υποθέσεις φορολογουμένων, οι οποίες δεν μπορούν να υποστηριχθούν ηλεκτρονικά, λόγω της έλλειψης στοιχείων, καθώς και διορθώσεις υπολογισμού του φόρου, για τις οποίες είτε απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών είτε δεν καλύπτονται από την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης, αυτές θα εκκαθαριστούν ανά υπόθεση με την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο και με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την πληρωμή της δεύτερης δόσης του ΕΝΦΙΑ λήγει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου. Η σχετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου με την καταβολή της έκτης και τελευταίας δόσης.