Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Διαγωνισμός εκτιμητή για το Καβούρι.


Βιάζεται το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) και χθες έβγαλε στον αέρα διαγωνισμό για την επιλογή ανεξάρτητου εκτιμητή ο οποίος θα αναλάβει να αποτιμήσει τα ακίνητα στη χερσόνησο «Μικρό Καβούρι».
Ο εκτιμητής θα παραδώσει ενιαία ανεξάρτητη αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων για τα ακίνητα τόσο του ταμείου στην περιοχή της Βουλιαγμένης, όσο και του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Αστέρα που ανήκει στην Εθνική Τράπεζα. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου. Το ΤΑΙΠΕΔ και η Εθνική υπέγραψαν συμφωνία από κοινού αξιοποίησης των ακινήτων στο «Μικρό Καβούρι» και από την πρόσκληση για τον ανεξάρτητο εκτιμητή προκύπτει πως θα μελετηθούν οι δυνατότητες του νόμου 4002 / 2011 για την παραθεριστική κατοικία.
Με το νομοσχέδιο εισήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα η έννοια της τουριστικής κατοικίας με τη μορφή των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων (mixed use resorts) που μπορούν να κατασκευαστούν σε εκτάσεις άνω των 150 στρεμμάτων οι οποίες βρίσκονται σε οργανωμένες τουριστικές περιοχές (Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης - Π.Ο.Τ.Α.).
Στα κατοικημένα νησιά η ελάχιστη επιφάνεια για κατασκευή συγκροτήματος τουριστικών κατοικιών ορίζονται τα 100 στρέμματα, με την εξαίρεση της Κρήτης, Κέρκυρας και Ρόδου. Το ελάχιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν κάθε τουριστικής κατοικίας που θα βρίσκεται εντός των συγκροτημάτων ορίζεται σε 100 τετραγωνικά μέτρα.
Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να πωλούν τμήμα των τουριστικών κατοικιών που περιλαμβάνονται σε ένα συγκρότημα με στόχο να εξασφαλίζει π.χ. τμήμα της χρηματοδότησης για το συνολικό έργο. Το 30% της συνολικής δομούμενης επιφάνειας του τουριστικού συγκροτήματος μπορεί να πωληθεί ή να μισθωθεί με δεκαετείς συμβάσεις.
Οι ιδιοκτήτες αυτών των τουριστικών κατοικιών μπορούν να τις πωλούν ή να τις επικοινικιάζουν, υπό όρους και προϋποθέσεις και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο τουριστικό συγκρότημα. Στις ρυθμίσεις του νόμου για την τουριστική κατοικία μπορούν να ενταχθούν και υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα.
Ταυτόχρονα ο εκτιμητής καλείται να μελετήσει και τις προβλέψεις του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου (3986/2011) για τη δημιουργία Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) και γενικότερα τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τα ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ.
Τα άρθρα 10 - 14 του συγκεκριμένου νόμου περιγράφουν τους ειδικούς όρους για τα προς αξιοποίηση ακίνητα, επιτρέπουν την παραχώρηση παραλίας και αιγιαλού μέχρι και 50 χρόνια, κλπ.
www.ered.gr