Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ- Ενεργοβόρα σχεδόν όλα τα κτίρια.
Σχεδόν όλα τα κτίρια στην Ελλάδα είναι ενεργοβόρα, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων που κατέγραψαν οι ενεργειακές επιθεωρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο που λειτουργεί ο θεσμός των ενεργειακών επιθεωρητών.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας στο διάστημα από τον Ιανουάριο του 2011 έως τις 19 Σεπτεμβρίου του 2012 επιθεωρήθηκαν 192.000 κτίρια εκ των οποίων τα 184.000 κτίρια κατατάχθηκαν στη Γ΄ Κατηγορία. Πάνω από 51.000 κτίρια κατατάσσονται στην τελευταία κατηγορία (Η), ενώ στις δύο πρώτες κατηγορίες, την Α+ και την Α έχουν πιστοποιηθεί μόλις 326 κτίρια και στις αμέσως επόμενες Β+ και Β 9.730 κτίρια.

Η βαθμίδα με τα περισσότερα κτίρια είναι η Γ΄ Κατηγορία. Οι περίοδοι κατασκευής των κτιρίων που επιθεωρήθηκαν ξεκινά από το 1800 και φθάνει έως το 2012.

Θεσμός
Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις, θεσμός που εισήχθη στη χώρα μας βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας, έγιναν υποχρεωτικές από 1/1/2011 για τα κτίρια που πωλούνται ή ενοικιάζονται. Η αρχική φάση των ενεργειακών επιθεωρήσεων διενεργήθηκε από σώμα προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών, σύντομα όμως θα θεσπιστεί σώμα μόνιμων ενεργειακών επιθεωρητών μετά από εκπαίδευση και εξετάσεις.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας σχεδιάζει να θεσπίσει ανώτατες αμοιβές για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις (σήμερα υπάρχουν κατώτατες), ενώ σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, για το οποίο πρόσφατα ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική διαβούλευση. Το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να βελτιώσει το νομοθετικό πλαίσιο.

Επισης, οι έλεγχοι των κτιρίων θα εντατικοποιηθούθν ενώ εξετάζονται τρόποι βελτίωσης των χρηματοδοτικών εργαλείων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

«Με τη συλλογή , επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης είναι δυνατή η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, που θα οδηγήουν στη λήψη περαιτέρω μέτρων με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του κτιριακού τομέα» αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος - Ενέργειας.

Νομοσχέδιο
Το νομοσχέδιο για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, που ουσιαστικά ενσωματώνει την οδηγία 31/2010/Ε.Ε. θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη μείωση του κόστους έκδοσης των ενεργειακών πιστοποιητικών μέσω της κατάργησης των κατώτατων αμοιβών των ενεργειακών επιθεωρητών. Θεσπίζεται η ελεύθερη διαπραγμάτευση της αμοιβής αλλά θα υπάρχει πλαφόν ανά κατηγορία κτιρίου.

Στο αρχικό νομοσχέδιο οι ανώτατες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών καθορίζονται ως εξής:

Για κτίρια εκτός κατοικίας 2,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τα 10.000 ευρώ/κτίριο.

Για κτίρια κατοικιών 2 ευρώ το τ.μ., με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ/κτίριο.

Σήμερα οι κατώτατες αμοιβές που ισχύουν είναι 2,5 ευρώ ανά τ.μ. Για γραφεία και κατστήματα (1,5 ευρώ για εμβαδόν πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα), 2 ευρώ για διαμερίσματα, 1,5 ευρώ για μονοκατοικίες και 1 ευρώ για πολυκατοικίες.

Το νομοσχέδιο θεσπίζει επίσης ανώτατες τιμές και για τις επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, οι οποίες είναι 250 ευρώ για συστήματα με ισχύ ως 200 κιλοβάτ, 400 ευρώ από 201 έως 400 κιλοβάτ και 800 ευρώ από 401 κιλοβάτ και πάνω.

Κίνητρα
Τα νέα κτίρια που θα κατασκευάζονται από το 2021 θα πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, με βάση τις προβλέψεις του νομοσχεδίου. Επίσης θα μπορούν να θεσπιστούν κίνητρα για επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων.

Δάνεια για αναβάθμιση από 4 τράπεζες

Δάνεια για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών χορηγούν οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες -Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank- στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» από δημόσιους και κοινοτικούς πόρους. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού, εξοικονομώντας χρήματα από το διαθέσιμο εισόδημά τους. Το κάθε ένα δάνειο φτάνει έως και 15.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία, με επιδοτούμενο επιτόκιο έως 100%, αρκεί τα σπίτια να βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100 ευρώ το τ.μ., να μην έχουν χαρακτηριστεί ως επαγγελματική στέγη και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας. Η διάρκεια των συγκεκριμένων χορηγήσεων είναι 4, 5 ή 6 χρόνια. Τα συγκεκριμένα δάνεια είναι άτοκα μέχρι το 2015, ενώ ανάλογα με το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα του ιδιοκτήτη το ποσοστό επιδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας διαμορφώνεται ως εξής:
Για οικογενειακό εισόδημα ως 20.000 ευρώ επιχορηγούνται για το 70% του δανείου και το υπόλοιπο 30% είναι άτοκο ως το τέλος του 2015.
Για οικογενειακό εισόδημα ως 60.000 ευρώ το ποσοστό επιχορήγησης είναι 35% και το υπόλοιπο 65% προσφέρεται με μηδενικό επιτόκιο ως το 2015.
Για οικογενειακό εισόδημα έως 80.000 ευρώ η επιχορήγηση αντιστοιχεί σε 15% και το υπόλοιπο 85% είναι άτοκο δάνειο.
www.imerisia.gr