Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Κατοικίες: "Τσίμπησε" το κόστος των υλικών.Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του μηνός Αυγούστου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2011, σημείωσε αύξηση 0,6%, έναντι αύξησης 2,2% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.Ωστόσο, ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Αύγουστο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουλίου 2012, παρουσίασε μείωση 0,1%, έναντι μείωσης επίσης 0,1%, που σημειώθηκε, κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2011 - Αυγούστου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2010 - Αυγούστου 2011, παρουσίασε αύξηση 1,0%, έναντι αύξησης 3,1%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση σε ετήσια βάση κατά 0,6%, οφείλεται κυρίως στη μεταβολή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 16,3% και του πετρελαίου κίνησης κατά 11,3%. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι σε ετήσια βάση αύξηθηκαν, μεταξύ άλλων, κατά 4,8% οι τιμές των σωλήνων χαλκού, κατά 3% του σίδηρου οπλισμού και κατά 2,3% των πλαστικών σωλήνων. Αντίθετα, πτώση σημείωσαν οι τιμές των παραθύρων κατά -3,3%, των χάλκινων αγωγών -2,3%, των γυψοσανίδων -1,9% και του έτοιμου σκυροδέματος κατά -1,4%.
www.buildnet.gr