Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΟΜΙΔΑ: Ανάγκη παράτασης του χρόνου αποπεράτωσης για τα αυθαίρετα έως τις 30.6.2013.Σε παράταση μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων "τακτοποίησης" ημιυπαίθριων και αυθαίρετων κτισμάτων προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Παράλληλα προωθείται νομοθετική ρύθμιση για παροχή εκπτώσεων σε όσους καταβάλουν εφάπαξ το πρόστιμο, ή μεγάλο μέρος του, δεν υιοθετήθηκαν ωστόσο οι προτάσεις για μείωση του ύψους των προστίμων, κάτι που θεωρείται απαραίτητο στη σημερινή συγκυρία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ. "Η εξαγγελία δεν λύνει το σημαντικότατο θέμα των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τη δήλωση, γνωστής ούσας της αδυναμίας εξεύρεσης δημοσίων εγγράφων και αεροφωτογραφιών για αυθαίρετες κατασκευές σε υπόγεια, ορόφους κλπ., και θα πρέπει να καλύψει και κάθε κατασκευή που αποδεικνύεται ότι ολοκληρώθηκε μέχρι την έναρξη της ισχύος του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), ήτοι έως την 30.6.2012" επισημαίνει.

Ειδικότερα, με ΚΥΑ χορηγείται άμεσα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/01/2013 (Α΄φάση) και μέχρι 30/6/2013 "λαμβανομένων υπόψη, όπως αναφέρει το υπουργείο της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και της βούλησης του ΥΠΕΚΑ να ωθήσει περισσότερους πολίτες στη ρύθμιση και τακτοποίηση των αυθαιρεσιών των ιδιοκτησιών τους".

Η νομοθετική παρέμβαση θα προβλέπει τα εξής:

-Για όσους πολίτες επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή του προστίμου διατηρείται η έκπτωση 20% στο συνολικό ποσό του. Για όσους πολίτες επιλέξουν να καταβάλουν το 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως την 31η/01/2013 (σε παλιές και νέες δηλώσεις), παρέχεται έκπτωση 10% στο συνολικό ποσό. Αναστέλλεται μέχρι 31/01/2013 η απένταξη από τις ρυθμίσεις του νόμου καθώς και οι προσαυξήσεις για δηλώσεις που παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

-Επιτρέπεται η διενέργεια οιασδήποτε δικαιοπραξίας καθώς και η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, αλλά ενός ποσοστού 30 % αυτού μέχρι 31/01/2013 (παλαιών και νέων δηλώσεων).

-Δίνεται η δυνατότητα περαίωσης μέχρι 31/01/2013 με αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού όλων των εντάξεων που έγιναν με τον ν.3843/10 (τακτοποίηση Η/Χ και αλλαγών χρήσης) ανεξαρτήτως του ποσού του προστίμου που έχει καταβληθεί έως σήμερα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, μέχρι το καλοκαίρι είχαν υποβληθεί περισσότερες από 400.000 δηλώσεις και είχαν εισπραχθεί 626.457.371,96 ευρώ (από τέλη υπαγωγής 202.636.400 ευρώ και πρόστιμα 423.820.971 ευρώ). Ποσοστό περίπου 75% των δηλώσεων αφορά σε περιπτώσεις με οικοδομική άδεια, έναντι 25% δηλώσεων που αφορούσε περιπτώσεις χωρίς οικοδομική άδεια. Επίσης, ποσοστό 67% των δηλώσεων αφορά σε ακίνητα εντός σχεδίου, έναντι ποσοστού 33% που αφορά σε ακίνητα εκτός σχεδίου.

Οπως υπενθυμίζει η ΠΟΜΙΔΑ, το πρόστιμο που πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του ακινήτου, την τιμή ζώνης, συντελεστή 15%, την ύπαρξη ή όχι οικοδομικής άδειας, τη θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου, το είδος της χρήσης (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π), τον τύπο της πολεοδομικής παράβασης (κατ΄επέκταση ή/ και καθ΄ύψος υπέρβαση δόμησης.
www.buildnet.gr