Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Με χαρακτηριστικά υποτίμησης η ελληνική αγορά κατοικιών.Χαρακτηριστικά υποτίμησης έχει αρχίσει να εμφανίζει η ελληνική αγορά κατοικιών, καθώς ο λόγος του δείκτη τιμών των διαμερισμάτων προς τον δείκτη των ενοικίων υποχωρεί με επιταχυνόμενο μάλιστα ρυθμό στο 1ο 6μηνο΄12 διαπιστώνουν οι αναλυτές της Alpha Bank στο τελευταίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας.
Ειδικότερα, παρατηρείται κάθετη πτώση του αριθμού των αγοραπωλησιών διαμερισμάτων (1ο 6μηνο΄12: -52,2%, μετά την πτώση τους κατά -42,3% στο 1ο 6μηνο΄11), η οποία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη της επίσης μεγάλης μείωσης του αριθμού των αδειών της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1ο 6μηνο΄12: -17,9%, 1ο 6μηνο΄11: -35,6%).

Η υπερβάλλουσα προσφορά και η πτώση της ζήτησης έχουν προκαλέσει σημαντική πτώση των τιμών κατοικιών. Οι τιμές των διαμερισμάτων
(παλαιά και νέα) μειώθηκαν κατά -9,7% στο 1ο 6μηνο΄12, έναντι μείωσης κατά -5,3% στο 1ο 6μηνο΄11.

Σε κάθε περίπτωση, η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων στα επόμενα τρίμηνα συνδέεται με τη βελτίωση των προσδοκιών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών για την ενίσχυση των συνθηκών χρηματοδότησης του τραπεζικού συστήματος και την ισχυροποίηση της προοπτικής εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την ύφεση.

Η ύπαρξη σήμερα σαφών ενδείξεων αποτελεσματικής αντιμετώπισης των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων της χώρας, με την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στη γενική κυβέρνηση από το 2012, αυξάνει την προοπτική ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, γεγονότα που άν συνεχισθούν, θα συμβάλουν στη σταδιακή αναθέρμανση και της αγοράς κατοικίας από τα υπέρμετρα χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας στο οποία βρίσκεται το 2012.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η κρίση στον τομέα των οικιστικών ακινήτων δεν έχει επηρεάσει αρνητικά μόνο την Ελλάδα αλλά πλήττει σημαντικά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (εκτός της Ελβετίας).
www.ered.gr