Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Το δάνειο μετατρέπεται σε μακροχρόνια μίσθωση.
Αλλη λύση που επεξεργάζονται οι τράπεζες για τα στεγαστικά δάνεια βασίζεται σε μοντέλο της Ισπανίας, που αντιμετώπισε μεγάλο πρόβλημα από τη φούσκα στην κτηματαγορά. Στην περίπτωση αυτή υιοθετείται η λογική του leasing. Το δάνειο δηλαδή μετατρέπεται απευθείας σε μακροχρόνια μίσθωση. Το ακίνητο περνάει στην κατοχή της τράπεζας και ο πελάτης δεν βαρύνεται πλέον με την υποθήκη του στεγαστικού.
Από την πλευρά της η τράπεζα παραχωρεί το ακίνητο στον δανειολήπτη- ιδιοκτήτη, με μακροχρόνια μίσθωση, όπως ισχύει στις συμβάσεις leasing.
Έτσι εκείνος θα μπορεί να μείνει στο «σπίτι» του για 25 ή 30 χρόνια πληρώνοντας τίμημα αντίστοιχο ή κατώτερο του ενοικίου.
Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το ποσό που πληρώνει ως δόση ο δανειολήπτης -έχει το πλεονέκτημα της φοροαπαλλαγής-, ενώ μπορεί να αποκτήσει το ακίνητο στη λήξη της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή στη λήξη της, ο πελάτης θα μπορεί να πληρώνει στην τράπεζα επιπλέον ποσά, που αντιστοιχούν στην αξία του σπιτιού, ώστε εν τέλει να το πάρει στην κατοχή του.
Το συγκεκριμένο μοντέλο, για να μπορέσει να εφαρμοσθεί θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια που έχουν να κάνουν με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. www.imerisia.gr