Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Μέτωπο για τον αιγιαλό.
Ανοιχτή πρόσκληση σε κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, επιστημονικές οργανώσεις και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, για τη συγκρότηση ενός μετώπου με στόχο «να αποκρούσουμε από κοινού τις πολιτικές και ρυθμίσεις που στρέφονται κατά της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης οικονομίας» απευθύνει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει της σημερινής εκδήλωσης για τον αιγιαλό, με ομιλητή τον Αλέξη Τσίπρα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι ακτές και ο αιγιαλός αποτέλεσαν και αποτελούν σημαντικό φυσικό και πολιτισμικό πλεονέκτημα της χώρας, πηγή έμπνευσης, δημιουργίας και προόδου. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι, στο πλαίσιο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών των μνημονίων και με σειρά πρόσφατων νομοθετημάτων, προωθεί την πλήρη εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση και τσιμεντοποίηση εκτεταμένων παράκτιων περιοχών της χώρα.